Nyheter

Culinar och Kockens går över till helt fossilfri produktion

Från den 1 januari 2019 är produktionen vid Culinar/Kockens anläggning i Fjälkinge helt fossilfri.

-Vi går över till att enbart köpa el från förnyelsebara källor, säger Håkan Christensson, vice vd för Culinar. Därmed uppnår vi ytterligare ett av våra hållbarhetsmål; en helt fossilfri produktion för vår anläggning i Fjälkinge.
– Det är ett stort och viktigt steg i vårt långsiktiga, systematiska och målinriktade hållbarhetsarbete.
Culinar/Kockens har under en lång rad år gjort olika insatser i produktionsanläggningen i Fjälkinge, med målet att minska såväl energiförbrukning som klimatpåverkan och därmed bidra till att Sveriges nationella klimatmål nås.
– En viktig milstolpe var investeringen i bergvärme. Det gav oss möjlighet att helt fasa ut användningen av fossila bränslen och de direkta utsläppen till atmosfären, säger Håkan Christensson. Sedan 2006 är vi certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001:2011.
– Vi har hela tiden fokuserat hårt och målinriktat på energibesparande åtgärder. Hittills har vi sänkt vår energiförbrukning med 40 procent, räknat per ton producerad vara. Till år 2020 är målet att sänka med ytterligare cirka 7 procent, avslutar Håkan Christensson.

Fakta
Culinar och Kockens utvecklar, tillverkar och erbjuder torra och flytande smaksättare – Culinar till livsmedelstillverkare i Norden och Kockens till dagligvaruhandel och foodservice. Vid anläggningen i Fjälkinge tillverkas årligen 16 000 ton torra kryddor, kryddblandningar och flytande smaksättare (fonder, såser, marinader etc). Företagen omsätter 620 Mkr och har 160 medarbetare.

För ytterligare information
Culinar: Håkan Christensson, vice VD, 0708 18 24 24, hakan.christensson@culinar.se
Kockens: Johan Tornakull, vice VD, 0733 98 65 65, johan.tornakull@kockens.se

Vi på Kockens levererar hållbara produkter som övertygar och överraskar. Med en stor nypa ambition, en ännu större dos nyfikenhet och över 100 års erfarenhet skapar vi smaker för idag och imorgon. En nypa av rätt krydda kan vara allt du behöver för att skapa matlagningsmagi.

Kontakta oss!